Fear Appeal en Protectie Motivatie Theorie

Fear Appeal

Vandaag de dag bestaan er allerlei verschillende reclametechnieken om een boodschap op een bepaalde wijze over te brengen op de doelgroep. Een van deze technieken is ‘’fear appeal’’. Met deze techniek wordt er een specifieke angst opgewekt. Eigenlijk is fear appeal niks anders als een overtuigende boodschap die angst opwerkt dor een relevante dreiging. Het doel van zo’n boodschap is om het gedrag van de doelgroep te veranderen. Angst is eigenlijk een ongewenste emotie en dat is waar fear appeal op in speelt, de ongewenste emotie van de mens. Samengevat in een zin is fear appeal eigenlijk: Maak ze bang en vertel ze wat ze moeten doen om het gevaar te vermijden

Fear appeals kunnen leiden tot 3 soorten reacties:

  1. De lezer negeert de boodschap omdat het geen of niet genoeg angst oproept.
  2. Het roept genoeg angst op en biedt ook perspectieven voor een oplossing, dus de boodschap wordt geaccepteerd.
  3. Het wordt verworpen, het roept wel angst op maar er wordt geen oplossing geboden volgens de lezer.

Voorbeeld

Roken is dodelijk!

Roken is dodelijk is een tekst wat tegenwoordig op bijna elk pakje sigaretten wel te vinden is. En de teksten gaan verder, roken veroorzaakt longkanker of roken is schadelijk voor uw baby, de bedoeling van deze teksten is om angst op te roepen bij de doelgroep, in dit geval dus rokende mensen. Door middel van deze teksten, probeert de overheid angst op te wekken om vervolgens mensen te laten stoppen met roken.

Protectie motivatie theorie

De protectie motivatie theorie werd ontwikkeld binnen een onderzoekstraditie waarin men geïnteresseerd was de vraag bij welk angstniveau mensen heeft mee geneigd zijn tot preventieve actie.

De protectie motivatie theorie onderscheidt twee processen die het gevolg kunnen zijn door een ervaring van de bedreiging van de gezondheid.

  1. Een proces dat is gericht op het inschatten van de dreiging
  2. Een proces dat gericht is op het inschatten van de mogelijkheden om met de dreiging om te gaan.

In het geval van gezondheidsbescherming zijn er een aantal factoren die van belang zijn, zoals de vatbaarheid voor de ziekte en de ernst van de desbetreffende ziekte. Des te hoger het individu de dreiging inschat des te meer de individu zich zal inzetten om zich ertegen te beschermen.

In het proces dat gericht is op het omgaan met dreigingen zijn twee aspecten van belang:

  1. De verwachting van het individu dat de aanbevolen respons leidt tot een vermindering van de dreiging (responseffectiviteit)
  2. De verwachting van de individu dat hij in staat is om de aanbevolen respons uit te voeren (eigen-effectiviteitsverwachting)

Voorbeeld

Denk bijvoorbeeld aan het insmeren met zonnebrand wanneer je de zon in gaat. KWF heeft een campagne lopen om huidkanker onder de aandacht te brengen. Vaak is het zo dat wanneer je naar een festival gaat dat er een insmeerbar staat van KWF en er zijn verschillende reclames die huidkanker als middelpunt hebben. Wanneer een individu zo’n insmeerbar ziet, zal er waarschijnlijk al een belletje gaan rinkelen. De individu vraagt zich dan af: Schijnt de zon? Loop ik kans op huidkanker? Wat gebeurt er als ik huidkanker krijg? <-inschatten dreiging.  De individu kan tot de conclusie komen om zich te laten insmeren <- responseffectiviteit, omdat de zon schijnt en de individu ervan bewust is dat wanneer je onbeschermd in de zon loopt de kans op huidkanker later groter is.

Douwen (2011,2012) De effectiviteit van angst gebaseerde reclamestrategieën in antirookcampagnes bij volwassenen http://www.scriptiebank.be/sites/default/files/webform/scriptie/Masterproef_SarahDouwen.pdf

Johannes Burg, 2007, Gezondheidsvoorlichting en gedragsverandering, van Gorcum te Assen

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s