Copycat effect

Het copycat effect is wanneer iemand een bepaalde handeling verricht naar aanleiding van een bericht in de media over een soortgelijke handeling. Mensen worden als het ware geïnspireerd door acties van andere die worden besproken in de media en gaan daardoor imiteren.

Een Copycat-misdaad is een misdaad die is uitgevoerd naar aanleiding van een bericht in de media van een soortgelijke misdaad. Het Copycat-effect komt voor bij misdaden van uiteenlopende aard, van winkeldiefstal tot zelfmoord. We gebruiken als voorbeeld de schietpartijen in Amerika op publieke plaatsen. Dit copycat-effect is bekend sinds de golf van zelfmoorden na de publicatie van Johann Wolfgang von Goethe’s 1774 roman, “The Sorrows of Young Werther”, waarin de romantische hoofdpersoon zichzelf doodt nadat hij verliefd is geworden op een vrouw die al getrouwd is. Sindsdien is het copycat-effect ontstaan ​​in de clustering van de vele verschillende soorten van destructieve handelingen waaronder zelfmoorden, moord-zelfmoord, familicides en rampage moorden.

Een voorbeeld van het copcat-effect zijn de schietpartijen die in 2012 in de Verenigde Staten plaats vonden. Zeven doden bij een universiteit in Oakland in april. Vijf doden bij een Seattle koffieshop in mei. Twaalf doden in Aurora, Colorado, in bioscoop in juli. Zes vermoord bij de Wisconsin Sikh tempel in augustus, en zes meer gedood in Minneapolis in september. Drie doden in de Milwaukee spa schietpartijen in oktober. En het meest recent, en onvoorstelbaar, 20 kinderen vanaf zes, samen met zes volwassenen, vermoord bij Sandy Hook Elementary School. De trend is verontrustend duidelijk.

Maar niet alleen nieuwsberichten kunnen het copycat-effect veroorzaken. Ook kunnen films een inspiratebron zijn voor dit soort gebeurtenissen.

Scream: Een 24-jarige jongeman, Thierry Jaradin, stak Alisson Cambier, 30 keer; vergelijkbaar met de manier waarop het slachtoffer werd gestoken in de film. Hij droeg het Ghostface kostuum en later werd bekend dat de moord op een soortgelijke wijze zoals in de film was gepland.

The Dark Knight heeft velen geïnspireerd voor copycat misdaden. Denk bijvoorbeeld aan de schietpartij in een bioscoop vol met Batman fans. De schieter riep tijdens de schietpartijen, “ik ben de Joker!”. In 2010, mishandelde een man in Wisconsin  zijn neef en vriendin, verkleed als de Joker, toen ze sliepen. En in 2009, werd een jong meisje aangevallen door haar leraar met een scheermesje. Haar gezicht werd zo beschadigd dat het leek op dat van de Joker.

Saw: In Salt Lake City werden twee tienerjongens gearresteerd nadat de politie had gehoord dat ze van plan waren om mensen te ontvoeren, martelen en vermoorden. De jongens waren van plan om een aantal mensen, die andere pijn hadden gedaan, een lesje te leren. Ze hadden camera’s opgezet zodat ze hun moorden konden opnemen. In Tennesse werden twee meisjes aangehouden, omdat ze een voicemail bij een 52-jarige vrouw hadden achtergelaten waarin ze zeiden dat ze de vriend van de 52-jarige vrouw hadden ontvoerd. De meisjes vertelden dat ze haar vriend in leven kon houden door haar eigen leven op spel te zetten (hem proberen te redden uit de gaskamer) of ze kon hem laten sterven.

Onbekend, (z.d) http://en.wikipedia.org/wiki/Copycat_crime

Onbekend, 19 mei 2012, http://mens-en-samenleving.infonu.nl/diversen/26319-het-verschijnsel-copycat.html

Nigel Barber, July 27 2012, http://www.psychologytoday.com/blog/the-human-beast/201207/copycat-killings

Zeynep Tufekcidec, 19 december 2012, http://www.theatlantic.com/national/archive/2012/12/the-media-needs-to-stop-inspiring-copycat-murders-heres-how/266439/

Fasering van een issue

Een issue is een punt waarbij er verschillende voor-en tegenstanders zijn. Een issue zal in de media zorgen voor bewegende publieke meningen.

Een onderwerp moet voldoen aan een aantal criteria om een issue te zijn:

1. Geschilpunt wacht op beslechting; dit houdt in dat er nog geen normen te discussie staan

2. Verschil tussen het door publiek waargenomen verwachting of ervaren gedrag en wat dat gedrag eigenlijk zou moeten zijn; je steunt bijvoorbeeld een goed doel (bijv. Unicef) en er komt opeens naar buiten dat het geld helemaal niet naar de arme landen gaat maar rechtstreeks bij onze regering komt is dit een verschil van de waargenomen ervaring en wat het gedrag eigenlijk zou moeten zijn

3. Beleid of idee doorzetten tegen geldende normen of opvatting in; dit zou bijvoorbeeld kunnen betekenen dat WNF opeens de donaties zou verhogen met 3 euro zonder dat de gever dat weet

Er zijn vier fasen waar een issue doorheen gaat als het zich in de media bevindt:

1. Voorfase

2. Geboorte van issue

3. Uitbreiding/verscherping

4. Consolidatie

Bij fase 1 zie je de eerste signalen. Bij het issue van de onthoofding van een Engelse journalist, ging er een filmpje rond op internet, hierin zag je hoe deze man onthoofd werd.

Bij fase 2 kwam het filmpje nadat het rondging op het internet, ook terecht in de media. Het werd besproken op het nieuws, bij talkshows en kranten, overal werd het issue besproken.

Bij fase 3 zijn de mensen die voor en tegen het issue zijn van belang. Er zijn bijvoorbeeld verschillende Nederlandse inwoners naar Irak vertrokken, om zich aan te sluiten bij de IS, dit zijn dus de mensen die voor het issue zijn. Een voorbeeld van een tegenstander van het issue is bijvoorbeeld onze regering. Zij vinden niet dat dit had mogen gebeuren en nemen maatregelen om te voorkomen dat dit nog een keer plaatsvindt (wat helaas nog niet lukt)

Consolidatie houdt in dat er na de media-aandacht met betrekking tot het issue, er een kans is dat het issue de huidige afspraken en/of wetgeving zal veranderen. In dit geval is het bijvoorbeeld zo dat er militairen naar IS zijn gestuurd om daar alles in gareel te houden en om te proberen om de vrede terug te brengen

Een ander voorbeeld is het issue rondom de zwarte pieten.

Toen wij  beide klein waren geloofde wij volop in Zwarte Piet. Wanneer de Sint met zijn pieten het land in kwam was dit groot feest. Zwarte Piet hoort bij het verhaal en is nooit een figuur geweest waar men op neer keek. Dat is vandaag de dag een heel ander issue. Het gezellige feest dat bedoeld is om de vreugde te vieren is veranderd in een issue dat al maanden het nieuws domineert. Dit issue heeft zelfs de issue award 2014 gewonnen. (Issuemakers 2014). Je kan nergens meer het nieuws lezen zonder iets te lezen over de kwestie rond Zwarte Piet.  Er zijn velen pagina’s waarop je een petitie kunt tekenen. Een voorbeeld daarvan is  de Facebookpagina ‘pietitie’, deze pagina heeft al meer dan 2 miljoen likes. Maar waarom was het voorheen geen probleem en nu ineens wel?

Zoals je ziet kan een issue eerst niets lijken om vervolgens te exploderen in de media.  Zo volgen er veel voor- en tegenstanders die strijd blijven voeren. Ook is een  beslissing niet snel en gemakkelijk gemaakt, er is toch altijd een partij ontevreden. Wij hopen dat er een middenweg  gevonden kan worden waardoor het Sinterklaasfeest kan blijven zoals het is, maar de Zwarte Pieten niet meer gediscrimineerd worden. Toch zal er altijd een discussie blijven, vandaar het woord issue.

 

Issuemakers. (2014, 28 januari). Zwarte piet wint issue award. Geraadpleegd op 4 oktober 2014, http://www.issuemakers.nl/issues/zwarte-piet-wint-issue-award-2014

M. Hemminga (2003) Issuemanagement. Geraadpleegd op 5 oktober 2014, (http://www.communicatiecoach.com/public-relations/issuemanagement/

(2014) De argumenten van tegenstanders van Zwarte Piet | Mens en Samenleving: Sociaal cultureel. Geraadpleegd op 4 oktober 2014  http://mens-en-samenleving.infonu.nl/sociaal-cultureel/139473-de-argumenten-van-tegenstanders-van-zwarte-piet.html

 

 

Fear Appeal en Protectie Motivatie Theorie

Fear Appeal

Vandaag de dag bestaan er allerlei verschillende reclametechnieken om een boodschap op een bepaalde wijze over te brengen op de doelgroep. Een van deze technieken is ‘’fear appeal’’. Met deze techniek wordt er een specifieke angst opgewekt. Eigenlijk is fear appeal niks anders als een overtuigende boodschap die angst opwerkt dor een relevante dreiging. Het doel van zo’n boodschap is om het gedrag van de doelgroep te veranderen. Angst is eigenlijk een ongewenste emotie en dat is waar fear appeal op in speelt, de ongewenste emotie van de mens. Samengevat in een zin is fear appeal eigenlijk: Maak ze bang en vertel ze wat ze moeten doen om het gevaar te vermijden

Fear appeals kunnen leiden tot 3 soorten reacties:

  1. De lezer negeert de boodschap omdat het geen of niet genoeg angst oproept.
  2. Het roept genoeg angst op en biedt ook perspectieven voor een oplossing, dus de boodschap wordt geaccepteerd.
  3. Het wordt verworpen, het roept wel angst op maar er wordt geen oplossing geboden volgens de lezer.

Voorbeeld

Roken is dodelijk!

Roken is dodelijk is een tekst wat tegenwoordig op bijna elk pakje sigaretten wel te vinden is. En de teksten gaan verder, roken veroorzaakt longkanker of roken is schadelijk voor uw baby, de bedoeling van deze teksten is om angst op te roepen bij de doelgroep, in dit geval dus rokende mensen. Door middel van deze teksten, probeert de overheid angst op te wekken om vervolgens mensen te laten stoppen met roken.

Protectie motivatie theorie

De protectie motivatie theorie werd ontwikkeld binnen een onderzoekstraditie waarin men geïnteresseerd was de vraag bij welk angstniveau mensen heeft mee geneigd zijn tot preventieve actie.

De protectie motivatie theorie onderscheidt twee processen die het gevolg kunnen zijn door een ervaring van de bedreiging van de gezondheid.

  1. Een proces dat is gericht op het inschatten van de dreiging
  2. Een proces dat gericht is op het inschatten van de mogelijkheden om met de dreiging om te gaan.

In het geval van gezondheidsbescherming zijn er een aantal factoren die van belang zijn, zoals de vatbaarheid voor de ziekte en de ernst van de desbetreffende ziekte. Des te hoger het individu de dreiging inschat des te meer de individu zich zal inzetten om zich ertegen te beschermen.

In het proces dat gericht is op het omgaan met dreigingen zijn twee aspecten van belang:

  1. De verwachting van het individu dat de aanbevolen respons leidt tot een vermindering van de dreiging (responseffectiviteit)
  2. De verwachting van de individu dat hij in staat is om de aanbevolen respons uit te voeren (eigen-effectiviteitsverwachting)

Voorbeeld

Denk bijvoorbeeld aan het insmeren met zonnebrand wanneer je de zon in gaat. KWF heeft een campagne lopen om huidkanker onder de aandacht te brengen. Vaak is het zo dat wanneer je naar een festival gaat dat er een insmeerbar staat van KWF en er zijn verschillende reclames die huidkanker als middelpunt hebben. Wanneer een individu zo’n insmeerbar ziet, zal er waarschijnlijk al een belletje gaan rinkelen. De individu vraagt zich dan af: Schijnt de zon? Loop ik kans op huidkanker? Wat gebeurt er als ik huidkanker krijg? <-inschatten dreiging.  De individu kan tot de conclusie komen om zich te laten insmeren <- responseffectiviteit, omdat de zon schijnt en de individu ervan bewust is dat wanneer je onbeschermd in de zon loopt de kans op huidkanker later groter is.

Douwen (2011,2012) De effectiviteit van angst gebaseerde reclamestrategieën in antirookcampagnes bij volwassenen http://www.scriptiebank.be/sites/default/files/webform/scriptie/Masterproef_SarahDouwen.pdf

Johannes Burg, 2007, Gezondheidsvoorlichting en gedragsverandering, van Gorcum te Assen

Parasociale interactie

Het wordt een steeds vaker genoemd begrip: parasociale interactie. Bij parasociale interactie gaat het om de manier waarop mediagebruikers reageren op mensen die in die media optreden, een wijze van reageren die verloopt alsof het een interactie betreft tussen ‘echte’ mensen in het gewone dagelijkse leven.

Parasociale interactie is dus een schijn interactie en kan ook een schijnrelatie zijn. Men gaat dus een relatie aan met een figuur in de media, terwijl hij of zij diegene misschien nog nooit heeft ontmoet. Denk bijvoorbeeld aan Twitter, je volgt iemand en diegene tweet over gebeurtenissen in zijn leven. Hierdoor voelt het als of je deel bent van zijn of haar leven. Vervolgens wordt deze relatie verder opgebouwd en onderhouden. Ook kan er met tekenfilmfiguren een schijnrelatie opgebouwd worden.

Bekende Nederlanders kunnen sociale interactie verzorgen. Zo kan een fan van Beyoncé ook een parasociale relatie met Beyoncé zelf hebben, dit kan bijvoorbeeld leiden tot stalkersgedrag.

Femme en ik hebben bijvoorbeeld een parasociale interactie met de personages in Pretty Little Liars. Dit is een serie over 5 vriendinnen, waarvan er eentje wordt vermoord. Tijdens de eerste 4 seizoenen komen wij als kijker er steeds meer achter dat Allison (de vermoorde vriendin) eigenlijk helemaal niet vermoord is. Ook worden de 4 Little Liars gestalkt door iemand genaamd A. Doordat je wordt meegetrokken in de problemen van de 4 overgebleven Little Liars voelt het alsof je een band met hen opbouwt, wanneer er een ingrijpende gebeurtenis plaatsvindt in hun leven leef je met hen mee en wil je ze helpen om het op te lossen.

William Rice, 2011, Social media is ook parasociaal, http://mediapsychologie.nl/2011/01/05/social-media-is-ook-parasociaal/

Christel van den Berg, 2008, Parasociale relatie met een bewoner uit ‘De gouden kooi’ en de beëindiging van deze relatie http://dare.uva.nl/cgi/arno/show.cgi?fid=113057

Heuvelman, A., & Fennis, B. (2005). Mediapsychologie. Amsterdam: Boom.

De Zwijgspiraaltheorie

De zwijgspiraaltheorie is een theorie bedacht door de Duitse wetenschapster Elisabeth Noelle Neumann. Zij ging ervanuit dat de macht van de media er voor zorgt dat mensen het lastig vinden hun mening uit te spreken als deze afwijkt van de meest voorkomende mening. Zij dacht dat door bepaalde stapsgewijze communicatieprocessen informatie uit de media iedereen kon bereiken, waardoor dus de invloed van de media groot is.

Volgens Neumann zouden mensen die een afwijkende mening hebben bang zijn dit uit te spreken en zo bang worden voor sociale isolatie. Mensen krijgen hierdoor de neiging zich te conformeren aan de meest uitgesproken mening. Daarnaast vindt Neumann ook dat mensen irrationeel zijn. Dit wilt zeggen dat mensen iets doen zonder hun verstand te gebruiken en dus op het gevoel afgaan

Er zijn 3 factoren die de invloed van media bepalen:

  1. Cumulatie. Er is een hoge mate van herhaling van bepaalde mediaboodschappen. Een media bericht komt op verschillende tijden en media aan bod. Tegenwoordig ligt de herhaling hoger dan vroeger, dit omdat men tegenwoordig overal alles terug kan kijken en er veel meer media zijn. Ook social media helpt hieraan mee, berichten worden gedeeld en geliked, zo zien steeds meer mensen het ook hier voorbij komen.
  2. Consonantie: Men gaat zijn of haar mening aanpassen aan de mening van het overheersende publiek, dit doen zij uit angst voor sociale isolatie. Niet alleen mensen doen dit, maar de media zelf ook. Als een medium laat zien dat iets belangrijk nieuws is, pikken andere media dit op en nemen het dus als het ware over. Dit zorgt dus ook weer voor cumulatie.
  3. Openbaarheid. Door de openbaarheid van de media kunnen zij een groot publiek bereiken. Ze versnellen het proces van de zwijgspiraal hiermee als het ware.

Maar er is ook veel kritiek op deze theorie. Want in werkelijkheid zijn er ook mensen die helemaal geen angst hebben om in een sociaal isolement te komen. Zij zijn dus de personen die de maatschappij kunnen veranderen. Uit de media komt ook van diverse kanten kritiek. Zoals het onderzoek van Glynn et al. uit 1977, hieruit bleek dat er weinig bewijs is voor de theorie. Er werden hierin veel vragen gesteld, vragen zoals zijn mensen wel geneigd zich te conformeren met de massa? Zijn mensen echt zo bang voor sociaal isolement dat zij hun eigen mening niet meer vertellen? Het klinkt logisch dat mensen dit doen, maar naar ons idee is dit echt niet voor iedereen zo. Ook al krijg je van alle kanten andere meningen te horen, wees niet bang je eigen mening uit te spreken. In sommige gevallen merken wij zelf al dat ook wij wel eens onze mening voor ons houden puur om er niet buiten te vallen, want wie wilt er nou niet bij horen? Het merendeel van de mensen zal altijd de opinieleider volgen in zijn of haar mening en wij denken niet dat dit snel gaat veranderen.

Een goed voorbeeld van de zwijgspiraaltheorie is het gedrag van de Joden en burgers ten tijde van Adolf Hitler. De burgers van Duitsland zagen overal om zich heen de mening van Hitler. De Nationaalsocialistische Duitse Arbeiderspartij was een overheersende partij en door middel van propaganda lieten zij hun standpunt zien aan de burgers. De Duitsers wisten af van de liefde voor de übermensch en de afkeuring voor de Joden van Hitler. Op het moment dat de Joden dit doorkregen en de gele sterren werden uitgedeeld durfden ze niets te zeggen. Natuurlijk hadden ze wel door dat alleen zij gele sterren hadden en de rest niet maar uit angst voor isolatie en scheiding hielden zij hun mond. Maar ook de burgers waren bang dat wanneer zij iets van het gedrag van Adolf Hitler zouden zeggen dat hun hetzelfde lot stond te wachten als dat van de Joden. En om eerlijk te zijn, overleven is een instinct. Daarom heeft Hitler zo lang zijn praktijken jegens de Joden kunnen volhouden, iedereen wilde er ongeschonden uit komen.

Hoogers, R. (2011) De zwijgspiraaltheorie | Mens en Samenleving: Sociaal cultureel. Geraadpleegd op 14 september 2014, http://mens-en-samenleving.infonu.nl/sociaal-cultureel/83240-de-zwijgspiraaltheorie.html

Noelle-Neuman, E. (1974) The Spiral of Silence: A Theory of Public opinion. geraadpleegd op 14 september 2014

Glynn, Carrol J., Anrew F., Shanahan, J. (1997) Perceived support of one’s opinions and willingness to speak out: A meta-analysis of survey studies on the ‘spiral of silence’. Public Opinion Quaterly Vol 61(3), pp. 452-463 geraadpleegd op 14 september 2014

Mei 1940, Nationaalsocialistische Arbeiderspartij (NSDAP), (2012, 31 december), geraadpleegd op 14 september 2014, http://www.mei1940.org/nationaalsocialistische-duitse-arbeiderspartij-nsdap